Dziś jest 30 lipca 2021 r.
7007. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
3934. dzień panowania JKM Piotra II Grzegorza
3634. dzień kadencji Sejmu (XXXIII kadencja)

Władze Księstwa Sarmacji

Sejm Księstwa Sarmacji

Książę Sarmacji

Piotr II Grzegorz [Profil i dane kontaktowe].
Jego Książęca Mość stoi na czele Księstwa Sarmacji. Jest naczelnym dowódcą Książęcych Sił Zbrojnych, wchodzi w skład Sądu Najwyższego, ustanawia i nadaje tytuły szlacheckie i artysokratyczne oraz medale i odznaczenia państwowe, korzysta z prawa łaski, ogłasza abolicję, posiada możliwość weta wobec niektórych ustaw, zarządza referendum, udziela ślubów, powołuje i odwołuje namiestników, wyraża zgodę na zmianę Konstytucji Księstwa Sarmacji...

Opis prerogatyw Księcia, oficjalny biogram Jego Książęcej Mości, podstawowe informacje protokolarne oraz inne informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Izby Połączone

 1. Piotr Mikołaj ♞ (Wicemarszałek)
 2. Mikołaj Wiśnicki (Marszałek)
 3. Tomasz Hugo Pac
 4. Mateusz Suszek-Chojnacki
 5. Michael von Lichtenstein
 6. Jakob
 7. Ivo Karakachanow
Informacje o niższej izbie sarmackiego parlamentu znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej.

Rząd Księstwa Sarmacji

 1. Michał Alexander Kami-Chojnacki-Euskadi-Kowalewski (Sekretarz Stanu w MSWiA)
 2. Lanigiria de Sagre (Sekretarz Stanu w MDN)
 3. Natalia Helena von Lichtenstein- Hergemon (Podkanclerzy, Minister Dziedzictwa Narodowego)
 4. Zbyszko von Thorn-Broniek (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji)
 5. Karolina von Lichtenstein (Minister Spraw Obywatelskich)
 6. Wojciech Hergemon (Minister Nauki)
 7. Mikołaj Wiśnicki (Kanclerz)

Sąd Najwyższy

 1. Filip de Wieniawa (Wiceprezes Sądu Najwyższego)
 2. Michał Paweł Sobczak (Wiceprezes Sądu Najwyższego)
 3. Andrzej Dzikowski (Sędzia Sądu Najwyższego)
 4. Tomasz Hugo Pac (Prezes Sądu Najwyższego)

Dwór Książęcy

 1. Piotr Mikołaj (Radca Koronny)
 2. Leszek Żółtowski (Przedstawiciel)
 3. Calisto Kami-Chojnacka (Podkomorzy Koronny)
 4. Krzysztof St. M. Konias (Podczaszy Koronny)
 5. Mateusz Quadina (Mostowy Koronny)
 6. Krzysztof Macak (Miecznik Koronny)
 7. Piotr Kościński (Marszałek Szlachty)
 8. Tomasz Pac (Leśniczy Koronny)
 9. Matwiej Skarbnikow (Kanclerz Rządu Księstwa )
 10. Michał Kiełbasa-Krakowski (Cześnik Koronny)
 11. Krzysztof Janusz Kowalczykowski (Chorąży Koronny)
 12. Emanuel Śmigło (Adiutant Księcia)
 13. Jack O
 14. Piotr Khand

Książęce Siły Zbrojne

 1. Artur Banach (Wykładowca KSP)
 2. Marek Lipa-Chojnacki (Szef Administracji)
 3. Robert Lewandowski (Książęca Marynarka Wojenna)
 4. Henryk K. von Thorn-Leszczyński (Komendant Książęcej Akademii Wojskowej)
 5. Mariusz Magnuszewski (Hetman Wielki Księstwa Sarmacji)
 6. Tomasz Ku (Dowódca Książęcych Sił Powietrznych)
 7. Piotr Kościński (Dowódca Książęcej Marynarki Wojennej)
 8. Wojtek Urban (Dowódca 21 DM)
 9. Michael von Lichtenstein (Dowóca Książęcych Wojsk Lądowych)
 10. Mateusz Kozłowski (150 batalion pancerny)
 11. Patryk Maria Szac
 12. Kornel Staniol
 13. FIlip Fencke
 14. JKW Piotr Mikołaj
 15. Jakub Ćmil
 16. Michał Łaski
 17. Aaron von Lichtenstein-Rozman
 18. Dawid Działoszewski
Napisali o nas

© Księstwo Sarmacji
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sarmacja na Facebooku Sarmacja na Twitterze Sarmacja na YouTube
Czas generowania strony: 0.044 sekundy