Dziś jest 27 maja 2020 r.
6578. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
3505. dzień panowania JKM Piotra II Grzegorza
3205. dzień kadencji Sejmu (XXXIII kadencja)


Różne > "Nie ma to jak informacje rządowe"

Korona oraz Brama Sarmacka nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy, opinii i stanowisk opublikowanych przez redaktorów agencji prasowych. Opublikuj artykuł w Parku.

08 sierpnia 2010 r., 15:03 — Minister Informacji

Czołem!

I znów pisanie sprawozdania z prac Rządu Jego Książęcej Mości. Będzie to ostatnie sprawozdanie z prac poprzedniej kadencji Rządu a zarazem pierwsze odnoszące się do kolejnej kadencji Kanclerza Jakubowskiego powołanego przez Regenta. By było prościej nie będę tego rozgraniczać, ponieważ praca Rządu jest ciągła, bez większych zmian w proponowanym składzie Gabinetu. Jednak zacznijmy od tego, że dnia 4 sierpnia Regent Krzysztof Janusz diuk Kowalczykowski powołał, zgodnie z wypełnianiem obowiązków Jego Książęcej Mości, na urząd Kanclerza Rządu Poważanego Pana Łukasza kawalera Jakubowskiego. W dwa dni później, 6 sierpnia, powołany Kanclerz przedstawił Izbom Połączonym swoje exposé oraz proponowany skład Rządu, oto on:
Podkanclerzy: Mikołaj kaw. Wiśnicki,
Minister Kultury i Sportu: Calisto diuczessa Kami-Chojnacka,
Minister Infrastruktury: Karol Marcjan-Chojnacki-Szabelka,
Minister Spraw Obywatelskich: Tomasz Pac,
Minister Oświaty: Natalia Helena Wittelsbach,
Minister Spraw Zagranicznych: Michael diuk von Lichtenstein.

Jak widać większych zmian w składzie Gabinetu nie będzie. Ministra Obsługi Informatycznej Krzysztofa diuka Koniasa zastąpił Minister Infrastruktury Karol Marcjan-Chojnacki-Szabelka oraz usunięto urzędy Ministra Informacji, Ministra Samorządu Terytorialnego i Ministra Sprawiedliwości. Niżej podpisany pozostanie natomiast już tylko Podkanclerzym, nie zmienia to jednak faktu, że opinię publiczną o działaniach Rządu będzie informować tak, jak wcześniej.

A teraz przejdźmy do prac wciąż działającego Gabinetu:
W Ministerstwie Kultury i Sportu praca wre. Inaczej nie da się określić widząc ile inicjatyw jest już realizowanych lub dopiero przygotowywanych. Zakończone zostały wybory inicjatywy miesiąca czerwca, a nagrody zostały wypłacone. Wraz z tym warto wspomnieć o przygotowanym przez Panią Minister Rozporządzeniu normującym wybory Inicjatywy Miesiąca, które dostępne jest w Dzienniku Praw a w życie wejdzie z dniem 1 września bieżącego roku. Dalej patrząc przygotowywana jest impreza z okazji Dni Dziedzictwa Narodowego, już ogłoszona została pierwsza z zabaw z tym związanych, mianowicie Pojedynek Miejscowości! Z tego miejsca wszystkie aktywne miejscowości zachęcam do wzięcia w nim udziału.
Patrząc w przyszłość planowane są kolejne imprezy kulturalne, wraz z Podkanclerzym opracowywane są konkursy mające pobudzić do życia sarmacką prasę oraz kolejne imprezy. Będzie się działo!

Nowo powołany Minister Infrastruktury od razu ostro wziął się do roboty w planowaniu Systemu Gospodarczego, jaki wprowadzony zostanie w Księstwie Sarmacji. Dzięki publicznej debacie na Forum Centralnym na ten temat jest już dużo pomysłów co zawarte powinno być w naszym SG oraz od czego powinniśmy zacząć. Wstępne założenia tego co na początek jest niezbędne również Minister już przedstawił w wspomnianej wyżej debacie.
Prócz tego oczywiście pozostaje sprawa aktualizacji różnych stron Księstwa Sarmacji co samo w sobie jest zadaniem ogromnym patrząc na to, ile stron jest nieaktualnych. Sukcesywnie jednak wszystkie będą aktualizowane aż każda podstrona będzie zawierała tylko dobre, obowiązujące aktualnie informacje. No i liberty płynąć będą!

Minister Spraw Obywatelskich od momentu dostania możliwości rozpatrywania wniosków o zapomogi dla nowych obywateli, co było zaledwie tydzień temu, już zdążył wszystkim zainteresowanym zapomogą wysłać weryfikacyjne wiadomości mające na celu sprawdzić czy osoba taka nadal Księstwo zamieszkuje (a może przy okazji ściągnięcie jej z powrotem) oraz czy potrzebuje zapomogi. A było ich dużo, gdyż zebrało się 30 wniosków z marca lub kwietnia. Wnioski nowsze były rozpatrywane dużo szybciej i zainteresowane osoby na swoich kontach powinny mieć już liberty z zapomogi. Od teraz do rozpatrywania pozostają wyłącznie wnioski bieżące, żadnych zaległych już nie ma. A większość z tych wniosków została rozpatrzona pomyślnie.
Minister poza tym zajmuje się powitaniami nowych mieszkańców Sarmacji i próbami zachęcenia ich do dłuższego pobytu w Księstwie. W mijającym tygodniu do Sarmacji przybyło 21 nowych mieszkańców, których serdecznie witamy i mamy nadzieję, że zabawią z nami dłużej. Bardziej szczegółowo:
- Teutonia: 8
- Starosarmacja: 13
w tym:
- Srebrny Róg (Teutonia): 8
- Grodzisk (Starosarmacja): 3
- Czarnolas (Starosarmacja): 5
- Nadzieja (Starosarmacja): 5
Czyli jest i będzie nas coraz więcej!

Minister Oświaty ostatni tydzień była na zasłużonym wypoczynku, jednak na dniach powinna już wrócić i kontynuować swoją pracę, zwłaszcza, że w planach też trochę jest. Tworzona jest Rada Naukowa Instytutu Edukacji Sarmackiej , która będzie miała za zadanie efektywnie zarządzać Instytutem oraz zwiększyć jego prestiż w całej Sarmacji. W planach są też tematyczne wykłady dla chętnych Sarmatów, jednak jeszcze zanim takowe powstaną Panią Minister oraz powołaną Radę Naukową czeka zadanie dokończenia aktualizacji wszystkich materiałów w IES. A, jeśli planowana przez Kanclerza ustawa o obywatelstwie przejdzie w obecnie planowanym kształcie, to również przygotowanie odpowiedniego egzaminu obywatelskiego. Oj wyedukują nas!

Minister Spraw Zagranicznych ciągle działa. Liczne rozmowy z zagranicznymi osobistościami, spotkania na wysokim szczeblu. Czyli jak zwykle praca dyplomatyczna, by nasze Księstwo postrzegane było jak najlepiej wśród wszystkich v-państw. W związku ze zmianą Rządu Minister w najbliższym czasie będzie też przygotowywać parę słów o sobie i swojej pracy by przedłożone mogły być Izbie Senatorskiej w celu otrzymania wotum zaufania dla jego osoby. Natomiast w związku z niedługimi obchodami Dni Dziedzictwa Narodowego przygotowywane będą zaproszenia dla zagranicznych osobistości, ażeby też mogli oni poczuć i zobaczyć jak Sarmacja się bawi. Będą o nas mówić, oj będą!

Na koniec został piszący słowa Podkanclerzy, który jak już zaznaczone zostało dużo współpracuje obecnie z Minister Kultury i Sportu. Poza tym właśnie przygotował (wraz z nieocenioną pomocą Kanclerza) projekt ustawy o zapomogach dla nowych agencji prasowych, który jeszcze dzisiejszego dnia przedstawiony będzie Izbom Połączonym. A prócz tego stara się jak tylko może pomagać Kanclerzowi w trzymaniu pieczy nad całym Rządem oraz notować prace każdego z Ministrów by później je Wam wszystkim przedstawić. Tu na żadne „hasło” na koniec nie mam pomysłu. Ale wykrzyknik i tak dam, o!

No i sam Kanclerz. Ten to dopiero ma pracy. Nie dość, że musi to wszystko utrzymać w ryzach, zlecić prace wszystkim i każdemu z osobna, aktualizować strony Księstwa, jeśli takie mu zostaną zgłoszone oraz słuchać mojego marudzenia. Poza tym plany działań Rządu na całą kadencję, przygotowanie wraz z Ministrem Infrastruktury Systemu Gospodarczego, prowadzenie dyskusji na ważne dla Księstwa tematy, przygotowanie nowej ustawy o nadawaniu obywatelstwa i przedstawienie jej Izbom. Ma on pracy, ma... Oj i nam wszystkim da pracy, oj da!

W dzisiejszym odcinku to tyle, ale już teraz serdecznie zapraszam na odcinek kolejny, w którym to dowiemy się o następnych fascynujących pracach ukochanego przez wszystkich (;)) Rządu Jego Książęcej Mości!

Mikołaj kaw. Wiśnicki h. Ślepowron,
Podkanclerzy.
Udostępnij

Informacje o artykule

Artykuł oceniło 1 czytelników. Średnia nota: 5
Artykuł czytano 264 razy.

Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj swój komentarz:


Chcę wiedzieć o nowych komentarzach

Opcje archiwum

Napisali o nas

© Księstwo Sarmacji
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sarmacja na Facebooku Sarmacja na Twitterze Sarmacja na YouTube
Czas generowania strony: 0.046 sekundy