Dziś jest 27 maja 2020 r.
6578. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
3505. dzień panowania JKM Piotra II Grzegorza
3205. dzień kadencji Sejmu (XXXIII kadencja)
Park Stołeczny

KW KPS - Lista Kandydatów

Korona nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów opublikowanych w ramach Parku stołecznego. Opublikuj swój wpis lub film z YouTube.

19 września 2007 r., 09:23 — Robert Janusz mar. von Thorn-C*****ski h. Piękne Życie

KW Koalicja Prawicy Sarmackiej (NZM-UKL) z dumš prezentuje swoich kandydatów w wyborach do Sejmu Księstwa Sarmacji!

1. A2554 - Andrzej baronet Dzikowski h. Dzik - UKL
W Sarmacji od 19 listopada 2004 roku. Poczštkowo mieszkał w Kotwiczu, póŸniej w Morwieńcu, od poczštku istnienia w Czarnolesie. Jest: przewodniczšcym Rady Kasztelańskiej Czarnolasu, współpracownikiem “Gońca Czarnoleskiego” (od maja 2006), członkiem Unii Konserwatywno-Liberalnej.

Pełnił funkcje: burmistrza (taoiseachem) Morwieńca (Scrios atha Morvan), tymczasowego prezesa i prezesa Unii Konserwatywno-Liberalnej, posła (dwukrotnie), marszałka Izby Poselskiej, wiceministra i ministra samorzšdu terytorialnego (dwukrotnie). Jest autorem licznych programów i statutów, projektów rozporzšdzeń i ustaw oraz zmian w Konstytucji.

Odznaczony Krzyżem Zasługi z Liliami (I st.), Orderem Wolnoœci - Krzyż Bršzowy (kl. III), Srebrnym Krzyżem Zasłużonych Czarnolesian oraz Medalem Pięciolecia.

2. A8218 - Paviel baronet Browarczyk h. Ryba - NZM
W Sarmacji od stycznia 2007. Wiceminister Spraw Zagranicznych w rzšdzie Kanclerza Zbyszka von Thorn-Browarczyka. Minister Spraw Zagranicznych w rzšdzie Kanclerza Makowskiego. Minister Kultury oraz Podkanclerzy Marchii Teutońskiej w rzšdzie Kanclerza Gaja. Wielce zasłużony w czasie reaktywacji jednej z najstarszych sarmackich prowincji - Tropicany. Za swoje zasługi został nobilitowany 25 maja 2007 roku zostajš baronetem. Zwišzany z Tropicanš od jej reaktywacji - poczštkowo jako El Presidente Junior Republiki Tropicany, obecnie zaœ El Gubernadore Republiki.

W wirtualnym œwiecie zamieszkuje od grudnia 2005. Pełnił funkcję Abasadarora Królestwa Scholandii w Zjednoczonym Królestwie Brugii, a także dwuktornie pełnił funkcję Ministra Kultury w rzšdach scholandzkich. Ambitny, sprawny działacz polityczny i społeczny. Dzięki umiejętnoœciom organizacyjnym i otwartoœci na współpracę niejednokrotnie zaskakiwał znajdowaniem rozwišzań, których nikt inny nie dostrzegał.

Odznaczony Medalem Pięciolecia, Srebrnym Medalem Sapere Auso (II st.) oraz Orderem Wolnoœci - Krzyżem Złotym (kl. I).

3. A2715 - kpt. Mateusz baronet von Thorn-Suszek-Chojnacki h. Koœci - NZM
Zamieszkał w Sarmacji 22 grudnia 2004 roku. Były Minister Samorzšdu Terytorialnego, były Wiceminister Rozwoju, były poseł i Marszałek Izby Poselskiej. W rzšdzie Dariusza Makowskiego przez krótki czas Wiceminister Spraw Zagranicznych. Dwukrotnie wybierany na stanowisko Ministra Skarbu i Gospodarki Gellonii. Obecnie Krajowy Szafarz Wielki Gelloński, Radny Miasta Fer oraz koordynator odbudowy morvańskiego miasta Matęczyn. Obywatel gelloński.

Kapitan i p.o. zastępcy Szefa Sztabu Flotylli Gellońskiej. Szef III Odziału Sztabu FG. Administrator stron FG. Przez długi czas Ambasador przy Królu Natanii, a póŸniej Ambasador przy Królu Tyrencji. W maju 2005 roku nobilitowany na kawalera. 25 maja 2007 roku zostaje baronetem. W styczniu 2006 roku dostaje nagrodę pieniężnš za znaczšcy wkład w życie społeczne Księstwa.

Członek sarmackiego rodu Chojnackich i von Thorn. Absolwent IES. Członek SRMK, a następnie NZM. Dwukrotnie wybierany na funkcję Prezesa Zarzšdu Sarmackiej Ligi Piłkarskiej. Administrator pierwszego forum Mikroœwiatowej Unii Piłkarskiej. Uczestnik wielu imprez sportowych. Pierwszy zwycięzca Pucharu Wandystanu w skokach narciarskich. Trener Mistrza Sarmacji w piłkę nożnš MKSu Sailor Fer. Założyciel koncernu SECO Corporation.

Odznaczony Krzyżem Zasługi (II st.), Medalem Ofiarodawców Sarmacji, Medalem Pięciolecia oraz wandejskim Medalem im. Otto
Grotewohla (za wybitne osišgnięcia sportowe).

4. A2690 - Jarek baronet Sadowski h. Lubicz - NZM
Mieszkaniec Księstwa Sarmacji od 22 grudnia 2004. Jeden z twórców Tesylii, prezenter SarmaVoice i założyciel Radia Wolna Teutonia, członek Wieńca Laurowego. Sportowiec, działacz kulturalny. W przeszłoœci m.in. burmistrz Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrny Róg, Wiceminister Finansów i Gospodarki w Rzšdzie Matwieja Skarbnikowa. Obecnie Marszałek Senatu Marchii Teutońskiej i radny Rady Miejskiej CMS Srebrny Róg.

Odznaczony Krzyżem Zasługi z Liliami (I st.), Srebrnym Medalem Sapere Auso (II st.), Orderem Teutońskim Bene Meritus - Krzyż Oficerski (kl. III) oraz Krzyżem Zasługi (II st.)

5. A7599 - ppor. Henryk baronet Leszczyński h. Wieniawa - UKL
Podporucznik Ksišżęcych Sił Zbrojnych. Dziennikarz, felietonista, działacz samorzšdowy. Od poczštku v-życia zwišzany z Czarnolasem, gdzie jest Podkasztelanem, dyrektorem Czarnoleskiego Instytutu Przyrodniczego i trenerem tamtejszego klubu piłkarskiego. Minister Kultury w rzšdzie Zbyszka Browarczyka. Pomysłodawca i organizator Mikroœwiatowego Sympozjum Geograficznego.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasłużonych Czarnolesian, Medalem Pięciolecia oraz Bršzowym Wojskowym Medalem Zasługi (III st.).

6. A7156 - Karol Marcjan-Chojnacki-Szabelka - UKL
Mieszkaniec Księstwa Sarmacji od 24 maja 2006 roku. Odznaczony Złotym Medalem Zasługi (I st.) oraz Medalem pięciolecia. Lider Unii Konserwatywno-Liberalnej. Aktywny i ambitny mieszkaniec Księstwa.

7. A4412 - Timios hrabia Kiechajas h. Marchia - NZM
Sarmata i Teutończyk od kwietnia 2005 roku. Pełnił rozliczne funkcje państwowe na szczeblu centralnym (m. in. Regenta, Ministra-Kanclerza, dwukrotnie Ministra, Posła, Senatora) i samorzšdowym. Jeden z najbardziej doœwiadczonych polityków sarmackich. W przeszłoœci krótko zwišzany z Narodowš Partiš Sarmackš i Sarmackš Partiš Demokratycznš, od ponad roku czołowa postać Narodowego Zwišzku Monarchistycznego. Rotmistrz Ksišżęcych Sił Zbrojnych.

Wybitny działacz kulturalny, dziennikarz i artysta - wespół z Przemysławem mar. Figielem wrył się Sarmatom w pamięc cyklem błyskotliwych, ironicznych komentarzy do spotkań Sarmackiej Ligi Piłkarskiej znanych pod nazwš ‘Piłka do Drewna’ oraz magazynu niekulturalnego ‘Zip-Zap’ (jako awangardowy duet artystyczny Smok&Rittermeister). Autor kilku prac graficznych i kilkudziesięciu artykułów prasowych i krótkich tekstów literackich.

Zasłużona postać dla sarmackiego sportu. Prezes i dwukrotny członek zarzšdu Sarmackiej Ligi Piłkarskiej. Działacz Sarmackiego Zwišzku Gier Bilardowych. Menadżer piłkarski, snookerzysta, skoczek narciarski i trener kukułów.

Pierwszy kawaler Wielkiego Orderu Wybitnych. Ponadto odznaczony Medalem Ofiarodawców Sarmacji, Srebrnym Medalem Zasługi (II st.), Medalem Pięciolecia oraz dwukrotnie Krzyże Zasługi (II st.).
Udostępnij

Informacje o artykule

Artykuł oceniło 0 czytelników. Średnia nota: 0
Artykuł czytano 316 razy.

Komentarze

2007-09-19 13:32 - autor: Iwan Maria bnt "Ingawaar" de Folvil-Arped
Bezczelnie ukradli skrót Komunistycznej Partii Sarmacji!!!!! Wstyd!

2007-09-19 14:10 - autor: Andrzej bnt Dzikowski
A Sarmacka Patria Demokratyczna ma oryginalny skrót, co?

2007-09-19 14:30 - autor: Bartosz kaw. "Ojebejbe" von Thorn - Mackiewicz
Oj Czekan... kopiowane z notatnika? Coś z kodowaniem nie tak...

2007-09-19 14:32 - autor: Wiktor hr. "Avistak" Szpunar
Patria?

2007-09-19 23:35 - autor: Krzysztof St. M. v-hr. "Kwazi" Konias
Timka lubię, to może bym nawet na niego zagłosował? Ale najpierw to niech on wróci do SPD.

2007-09-20 00:03 - autor: Timios hr. Kiechajas
Nie ma i nie będzie takiej możliwości. Moja decyzja związania się z monarchistyczną prawicą sprzed ponad roku była starannie przemyślana - moje poglądy na v-państwo są niezmienne i nie zawierają się w działniach SPD. A nie mam zamiaru zmieniac partii tylko dlatego żeby miec łatwiejszy dostęp do stanowisk. Jestem ponad takie zagrania. Niemniej, jeśli tym razem nie dostanę mandatu od społeczeństwa, to zakończę swoją bogatą karierę polityczną , ciągle wspierając działania prawicowej koalicji, która, mam nadzieję, utrzyma się także po wyborach.

2007-09-20 00:06 - autor: Timios hr. Kiechajas
Niemniej, z niecierpliwością oczekuję pojedynku "siódemek" ;)

2007-09-20 00:08 - autor: Krzysztof St. M. v-hr. "Kwazi" Konias
Przyjmuję wyzwanie. Na zjeździe obaj poznamy wynik :D

2007-09-20 00:40 - autor: Timios hr. Kiechajas
Jeśli będziemy w stanie ;P

2007-09-20 01:16 - autor: Krzysztof St. M. v-hr. "Kwazi" Konias
A właśnie... Zabieram ze sobą dwie śliwowice wyborcze !!

2007-09-20 08:39 - autor: Robert Janusz mar. von Thorn-C*****ski
Kopiowane z wordpressa :/ Kodowanie to zuo tego świata. Dlatego od jakiegos pol roku jestem fanem UTFa :D

Dodaj swój komentarz:


Chcę wiedzieć o nowych komentarzach

Opcje archiwum

Napisali o nas

© Księstwo Sarmacji
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sarmacja na Facebooku Sarmacja na Twitterze Sarmacja na YouTube
Czas generowania strony: 0.041 sekundy