Dziś jest 27 maja 2020 r.
6578. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
3505. dzień panowania JKM Piotra II Grzegorza
3205. dzień kadencji Sejmu (XXXIII kadencja)


Różne > "Blok Komitetów Wyborczych"

Korona oraz Brama Sarmacka nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy, opinii i stanowisk opublikowanych przez redaktorów agencji prasowych. Opublikuj artykuł w Parku.

23 marca 2007 r., 18:26 — Michał Sosnowiecki

W celu przybliżenia obywatelom sylwetek kandydatów oraz programów partii Brama postanowiła opublikować poniższy artykuł - zbiór artykułów nadesłanych przez listy wyborcze i kandydatów. Komitety, które nie nadesłały artykułów, mogą to jeszcze uczynić. W zamian tymczasowo publikujemy sylwetki kandydatów podane na LDKS przy okazji zgłaszania kandydatur.KANDYDACI BEZPARTYJNI
Iwan Maria de Folvil-Arped

Lewicowy kandydat bezpartyjny, baridajczyk z ADHD, czarnuch wielu talentów, artysta, prowoktor, dziennikarzIMPERIALISTYCZNA LISTA SARMACJI

1. por. rez. Mateusz kaw. von Magnis-Suszek-Chojnacki h. Kości (A2715)
Były Minister Samorządu Terytorialnego, były Wiceminister Rozwoju, były poseł i Marszałek Izby Poselskiej. Dwukrotnie wybierany na stanowisko Ministra Skarbu i Gospodarki Gellonii. Obecnie Krajowy Szafarz Wielki Gelloński oraz Radny Miasta Fer. Porucznik i p.o. zastępcy Szefa Sztabu Flotylli Gellońskiej. Szef III Odziału Sztabu FG. Administrator stron FG. Przez długi czas Ambasador przy Królu Natanii, a obecnie Ambasador przy Królu Tyrencji. W maju 2005 roku nobilitowany na kawalera. W styczniu 2006 roku dostaje nagrodę pieniężną za znaczący wkład w życie społeczne Księstwa. Odznaczony Krzyżem Zasługi i Medalem Ofiarodawców Sarmacji. Członek sarmackiego rodu Chojnackich i valhallijskiego von Magnis. Absolwent IES. Członek SRMK, a następnie NZM. Wiceprezes Zarządu SLP. Założyciel koncernu SECO Corporation.

2. Paviel von Thorn-Browarczyk (A8218)
W Sarmacji od stycznia 2007. WiceMSZ w rządzie Kanclerza von Thorn-Browarczyka. Minister Kultury oraz Podkanclerzy Marchii Teutońskiej. Członek rodu von Thorn. W v świecie od grudnia 2005. Ambasador Królestwa Scholandii w ZKB oraz dwukrotny Minister Kultury tegoż kraju. Zmuszony był odejść z powodu nieakceptacji poczynań tamtejszego rządu.

3. Maciej kaw. Żmuda h. Feniks (A7144)
W Sarmacji od Maja 2006, Były dwukrotnie wybrany na viceMSO. Obecnie - Od Grudnia 2006 Kierownik projektu rozwoju miasta Fer, od 27 stycznia 2007 Sekretarz Stanu Prowincji Gellonia, 12 marca na stałe powołany do PASI. Twórca Grand Prix Sarmacji. W Listopadzie 2006 odznaczony Brązowym Medalem Zasługi, 25 Lutego otrzymał obywatelstwo Gellońskie i tytuł szlachecki.

4. Mirosław Iwan Slipyj (A8394)
W Sarmacji od stycznia 2007 roku. Założyciel i Metropolita Sarmackiej Cerkwi Autokefalicznej. Radny Książęcego Miasta Grodziska. Zwolennik większej autonomii na szczeblu samorządowym i większych kompetencji Księcia na szczeblu państwowym.

5. kpr. Leszek kaw. Karakachanow-Liberi h. Wczele (A5589)
W Sarmacji od grudnia 2005. Od urodzenia związany z Teutonią, przede wszystkim Rantochią. Za swoją działalność kulturalną, społeczną i oświatową w maju 2006 odznaczony tytułem kawalera. Poseł XIII kadencji. Żołnierz KSZ odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, inicjator trwającej weryfikacji i reorganizacji. Organizator turnieju bokserskiego Teutonia Open. Dwukrotny wicemistrz Sarmacji w X11, zdobywca Pucharu Sarmacji. Bohater kilku skandali i strona w kilku procesach. Redaktor BS, jeden z autorów Homara poniedziałkowego. Prezes SOBOS, jako pierwszy od ponad roku zapewnił sprawne działanie tej instytucji dłużej niż miesiąc.

6. Loen v-hr. Nikołajewicz-Iwanow Prielożny h. Marszałek (A8004)
W Księstwie Sarmacji po inkorporacji Baridasu. Za czasów Republiki Baridas dwukrotny Marszałek Senatu, ponownie po przekształceniu Baridasu w Królestwo. Wczesniej Isnpektor Prawa i Minister Spraw Zagraicznych w rządzie Prezydent Margerity von Dark.

7. kontradm. Piotr diuk Kościński h. Salvator (A1225)
B. kanclerz, podkanclerzy i minister spraw zagranicznych KS, b. namiestnik Gellonii, b. poseł i senator; założyciel Sarmackiego Ruchu Monarchistycznego "Korona", założyciel, a obecnie przewodniczący Narodowego Związku Monarchistycznego; kontradmirał, Hetman Polny, dowódca Książęcej Marynarki Wojennej. Odznaczony wysokimi odznaczeniami sarmackimi.

Sarmaccy Imperialiści chcą silnej, potężnej, a zarazem otwartej na v- swiat i przyjaznej dla swoich mieszkańców Sarmacji. - TAK dla silnej pozycji Księcia i sarmackiej szlachty, NIE dla eksperymentów z Izbą Senatorską. Opowiadamy się za równowagą demokracji i monarchii.
- TAK dla wzmocnienia prowincji i miast, NIE dla propozycji sfederalizowania Sarmacji.
- TAK dla coraz ciekawszej i coraz sprawniejszej v-gospodarki, NIE dla prób likwidacji aktywności gospodarczej.
- TAK dla aktywnych i coraz bardziej znaczących Książęcych Sił Zbrojnych, NIE dla wszystkich, którzy lekceważą rolę sarmackiego wojska.
- TAK dla rozwoju kultury i nauki, NIE dla sugestii, by to v-państwo organizowało wszystko w tej dziedzinie.
- TAK dla coraz mocniejszej pozycji Sarmacji w sferze v- międzynarodowej, NIE zarówno dla zgody za wszelką cenę jak i dla v- międzynarodowego awanturnictwa!
Vivat Książę! Vivat Sarmacja!KOMITET WYBORCZY "RAZEM DLA SARMACJI"

Art. 1 [Polityka Wewnętrzna]
1. Opracowanie programu adaptacyjnego dla nowych mieszkańców. Program interakcyjny (nie statyczny jaki dotychczasowy w MSO, ale z włączeniem Naczelników miast).
2. Nadanie Naczelnikom więcej prerogatyw, zwłaszcza w dziedzinie weryfikacji mieszkańców i obywateli, np. w walce z tzw. "słupami".
3. Radach Miasta i w Radach Prowincji ustanowienie stanowisk dla stażystów (nowych mieszkańców). Stanowiska te byłyby rotacyjne i polegałyby na opiekowaniu się nowymi mieszkańcami.
4. Wprowadzenie ochrony pracowników syriuszowych.
5. Przystosowanie portalu sarmacja.info dla potrzeb poradników;

Art. 2 [Polityka Zewnętrzna]
1. Zaostrzenie i uszczegółowienie procedury uznawania państw.
2. Kontynuowanie budowy Unii Gospodarczej i rozszerzanie jej na kolejne państwa.
3. Proponujemy politykę zagraniczną zgodną z duchem potęgi, jaką jest Sarmacja - otwartą na inne (w szczególności nowo powstałe) państwa, aczkolwiek nie zgadzamy się z polityką uniżoności.
4. Poprawienie stosunków dyplomatycznych oraz nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji, a Królestwem Dreamlandu.

Art. 3 [Gospodarka]
1. Wprowadzenie oficjalnie uchwalonego w IP i domkniętego budżetu. Stawiamy na koniec ze spekulacją twórców systemu.
2. W stosunku do polityki pieniężnej proponujemy zrównoważenie ilości pieniędzy na rynku.
3. Proponujemy także podatek obrotowy kwotowy od transakcji sprzedaży w wysokości 0,01 lt niezależnie od wartości transakcji sprzedaży.
4. W Syriuszu proponujemy zwiększenie ilości zdobywanych współczynników poprzez pracę i doświadczenie mających wpływ na wydajność.
5. Dyskusja oraz modernizacja respektu.
6. Dodatkowo planujemy wprowadzenie tzw. "współczynników miejscowości".
7. Wprowadzenie Sarmackiej Giełdy Papierów Wartościowych.
8. Uruchomienie zużycia (oraz konsultacje na ten temat z przedsiębiorcami).
9. Stworzenie trzyosobowej Komisji ds. gospodarki złożonej z fachowców;

Art. 4 [Systemy Informatyczne]
1. Zdynamizowanie stron Sarmacji w jakieś części na wzór miast priorytetowych. Strony inicjatyw kulturalnych czy sportowych powinny być w ten sposób promowane.
2. Stworzenie bazy inicjatyw kulturalno-sportowych (także już zakończonych), konkursów wraz z ich opisami.
3. Praca na rzecz zwiększenia ergonomii panelu mieszkańca, firmy oraz (wraz z PASI - panelów miejscowości).

Lista Wyborcza KW "Razem dla Sarmacji" (SPD+niezależni)
1. Dariusz Makowski
2. Michał bnt Czarnecki
3. Tomasz kaw. Lewandowski
4. Michał hr. Łaski
5. Maciej kaw. Krzemińskiw
6. Jakub kaw. Kaczyński
7. Krzysztof bar. KoniasKOMITET WYBORCZY SKOCZKÓW NARCIARSKICH

Michał Sosnowiecki - Jestem jedynym kandydatem listy Komitetu Wyborczego Skoczków Narciarskich. Aktualnie pełnię funkcje Prezesa Wandejskiego Związku Skoków Narciarskich (organizuję serię konkursów Goniec Czarnoleski Cup 2007). Jestem także Redatorem Naczelnym Bramy Sarmackiej oraz właścicielem klubu I ligi QQłów – Sokoły. W przeszłości byłem mistrzem v-świata w skokach narciarskich. Mieszkam w Sarmacji od ponad 1100 dni. Dawno temu byłem członek Sarmackiej Unii Obywatelsko-Demokratycznej, zarządcą majątku korporacji Innuendo, ostatnim przed zjednoczeniem Prezydentem Mandragoratu Wandystanu, Komisarzem Ludowym ds. Finansów i Gospodarki, przewodniczącym Partii Racjonalnych Liberałów... Za działalność na rzecz Bramy zostałem odznaczony Krzyżem Zasługi z Liliami.

Moimi głównymi zadaniami w Izbie Poselskiej będą:
- zwiększenie aktywności nowych mieszkańców poprzez zlikwidowanie zapomóg oraz zwiększenie premii za działania wymagające jakiejkolwiek aktywności – choćby pracy społecznej
- wprowadzenie ustawowego obowiązku sporządzania budżetu
- ograniczenie swobody PAMP poprzez zobowiązanie Prezesa PAMP do utworzenia ‘indeksu słów zakazanych’
- utworzenie zakrojonego na szeroką skalę programu promocji skoków narciarskich – wybudujemy skocznię w każdej sarmackiej miejscowości Ponadto należy rozszerzyć przepisy kodeksu wykroczeń dotyczące LDKS na Panel mieszkańca w celu likwidacji spamu, ograniczyć liczbę senatorów zasiadających w IS na poziomie niższym od liczby posłów zasiadających w IP, zaostrzyć kryteria przyznawania obywatelstwa...PARTIA PRACY SARMACJI

KANDYDACI KOMITETU WYBORCZEGO PARTIA PRACY SARMACJI w wyborach do Izby Poselskiej KS
1. ALEKSANDER wicehrabia KELLER Przewodniczący PPS, działacz ruchu lewicy wandyjskiej, wielokrotnie - przed i po Zjednoczeniu - Prezydent Mandragoratu Wandystanu i Komisarz Ludowy w kolejnych rządach, kwiaton Churału Ludowego (poseł parlamentu) wielu kadencji, w minionym rządzie Minister Samorządu Terytorialnego; Ambasador KS w Elderlandzie, Pełnomocnik KS w Valhalli, major i Szef Służby Bezpieczeństwa Wandystanu.
2. PAWEŁ kawaler CIUPAK W Wandystanie od sierpnia 2005 r.; bojownik o socjalizm, Komisarz Ludowy ds. Informatycznych w kolejnych rządach. Po Zjednoczeniu zaczął uczestniczyć w życiu Sarmacji upowszechniając idee lewicowe. Ostatnio wybrany na Przewodniczącego Trybunału Ludowego MW i I Sekretarza Socjalistycznej Partii Wandystanu.
3. JACEK kawaler NOWAK W świecie wirtualnym od 2004 roku. Obywatel Mandragoratu Wandystanu. Podlord. Działacz Wandejskiej Socjalistycznej Partii Jedności nastepnie po odejściu z WSPJ założyciel Wandejskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Współtwórca Socjalistycznej Partii Wandystanu wybrany Przewodniczacym po I Zjeździe SPW, członek Komitetu Centralnego SPW. Piastował funkcję Komisarza Ludowego do spraw Finansów i Gospodarki, kwiatona Churału Ludowego, ambasadora Wandystanu w Wielkim Księstwie Solardii. Obecnie Przewodniczący Churału Ludowego.
1. Nowy mieszkaniec Zapomogi dla nowych mieszkańców - w dwóch turach. 1-sza od ręki w kwocie 50 libertów, kolejna w kwocie 50 lt.
2. Pierwsza firma 100 lt na założenie firmy dla każdego mieszkańca przedstawiającego podstawowy biznesplan.
3. Więcej samorządności Rada konsultacyjna rządu z samorządami;
Przyznać prowincjom prawo do różnicowania ustroju i prawa wewnętrznego (głosy ważone, absolutyzm, etc) !
Wzmocnić pozycję prowincji w systemie państwowym!
Gotówka na rozwój dla samorządów!
4. Likwidacja przepisów godzących w wolność ekspresji:
Precz z moderatorami!
Precz z przymusowymi kreseczkami pod podpisem!
Precz z określaniem objętości podpisu w bajtach!
Przestępstwa popełnione na liście- w kompetencji Sądu powszechnego, nie moderatorów!
5. Prawo wyboru udziału w życiu gospodarczym:
Wolność wyboru dla każdego!
Precz z przymusowym żarciem i leczeniem!
Precz z przymuszaniem do gry w kiepskiego erpega pod nazwą "Syriusz"!
6. Rozwój międzynarodowej pozycji Sarmacji poprzez przyłączanie nowych państw. Sarmacka dyplomacja ma być na wysokim poziomie!UNIA KONSERWATYWNO-LIBERALNA

Unia Konserwatywno-Liberalna ( http://sarmata86.w.interia.pl/index.html ) nie chowa się pod nowymi szyldami, startujemy z otwartą przyłbicą, wystawiając mnie - Andrzeja Dzikowskiego na kandydata do IP.
Jako Marszałek IP działałem szybko, dzięki czemu uchwalono stosunkowo wiele ustaw i uchwał. Jako Min. Samorządu Terytorialnego przedstawiłem projekt statutu nowej prowincji (Międzymorza) oraz złożyłem projekt ustawy o ułatwianiu dostępu do informacji o miejscowościach (korzystny dla wszystkich, ale głównie dla NAJLEPSZYCH, a nie najliczniejszych miejscowości). W IP złożyłem projekty: zmiany Konstytucji, wprowadzający wybory do Izby Senatorskiej; zmiany ustawy o referendum (wszedł w życie); zmiany Konstytucji (referendum w większej liczbie spraw); ustawy o uniach i inkorporacjach; zmiany dekretu o pracy socjalnej; wniosek o przeprowadzenie referendum ws. wyborów do IS (przyjęty); wiele poprawek.

-w Sarmacji od 19.11.2004r., mieszkam w Czarnolasie
-w przeszłości: członek MRW, SPD, taoistach Scrios atha Morvan, poseł
-współpracownik "Gońca Czarnoleskiego"

Będę działać na rzecz:
-uchwalenia projektów ustaw nie przyjętych w tej kadencji
-redukcji liczby ministerstw; obsadzania ich przez fachowców
-obrony równego głosu wyborców w wyborach do IP
-obrony wolności gospodarczej
-oszczędnego, ograniczonego państwa i równowagi budżetowej
-przyjmowania do Syriusza innych państw, tak jak postąpiono z Natanią
-aktywnej polityki zagranicznej, współpracy na forum OPM
-promocji kształcenia i KSZ
-utworzenia Międzymorza
Udostępnij

Informacje o artykule

Artykuł oceniło 1 czytelników. Średnia nota: 5
Artykuł czytano 351 razy.

Komentarze

2007-03-23 19:08 - autor: Mirosław Iwan Slipyj
Widzę, że ogólnie olewka ze strony komitetów :D

2007-03-23 19:30 - autor: Michał bnt Sosnowiecki
Dostałem arta od PPS, UKL i od siebie. Reszta olewka ;-)

2007-03-23 20:40 - autor: Leszek kaw. "Rudobrody" Karakachanow-Liberi
NZM miał tylko 2 h opóźnienia ostatecznie!

2007-03-23 20:56 - autor: Krzysztof bar. "Kwazi" Konias
Jakbym wiedzial że będzie taki blok, to chętnie bym
dostarczył tekst. Czytam stronę KS codzienie, ale NIC na ten
temat nie widziałem.

2007-03-23 21:27 - autor: Michał bnt Sosnowiecki
Żeby nie było, że to było po cichu. W komenatrzu do jednego
z wycofanych artykułów dałem informację, że planowany jest
blok wyborczy i odesłałem na LDKS. Na LDKS dałem szczegóły
co i jak. Ale cały czas można wysłać artykuł spełniający
wymogi, a wówczas podmienię te fragmenty opisów kandydatów.

2007-03-24 16:06 - autor: Iwan Maria "Ingawaar" de Folvil-Arped
mail wysłałem w nocy bo w dzień pracowałem do 19.30
"czasu toruńskiego"... spóźniłem się:(

Dodaj swój komentarz:


Chcę wiedzieć o nowych komentarzach

Opcje archiwum

Napisali o nas

© Księstwo Sarmacji
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sarmacja na Facebooku Sarmacja na Twitterze Sarmacja na YouTube
Czas generowania strony: 0.043 sekundy